FramGång(s)Rikt ledarskap  – leda sig själv för att leda andra

FramGång(s)Rikt ledarskap – leda sig själv för att leda andra

Du är chef och vill göra ett bra jobb. Du söker efter verktygen för att utveckla det framgångsrika ledarskapet. Du vill bli tryggare och säkrare i din roll som ledare. Du vill lära och få tips av någon som har varit i din situation och som vet vad jobbet innebär – i vardagen.

”FramGång(s)Rikt Ledarskap” bygger på vår samlade erfarenhet från näringslivet i rollen som chef/ledare samt från elitidrotten som aktiv och som coach. Vi bygger på det som fungerar i verkligheten. Enkelt, robust, handgripligt och hållbart. Genom förståelse för hur du leder dig själv skapar du förutsättningar för att få andra att växa.

Du får verktyg som skapar struktur i vardagen och ger förutsättningar för att du ska utveckla ditt personliga ledarskap. Genom konkreta exempel lär du dig hur du engagerar, motiverar och skapar förutsättningar så att alla ges chansen att prestera på toppen av sin förmåga. Vi visar vägen till hur du frigör den fulla potentialen – hos individen, gruppen och organisationen.

Tid

12-13 mars och 9 april

Plats

Dag 1 och 2 Villa Långbergs i Tällberg. Dag 3 Grand Hotell Elektra i Ludvika

Omfattning

2 + 1 dag. 3 dagar

Målgrupp

VD, platschef och chef som vill lägga grunderna för ett hållbart och framgångsrikt ledarskap.

Kursledare

Daniel Tynell
Flerfaldig Vasaloppsvinnare, som har levt en stor del av sitt liv som elitidrottare och idag brinner för att just utifrån sin bakgrund, inspirera andra människor till att nå sin fulla potential.

Anders Berglund
Drivs av utmaningar där han får möjlighet att använda den kunskap och erfarenhet han skaffat sig under sin tid som ledare på elitnivå inom idrotten och som chef inom näringslivet. Han trivs med att ta ansvar samt utveckla verksamheter, grupper och individer. I rollen som ansvarig ledare är kommunikation hans viktigaste verktyg och ur den hanterar han viktiga frågor som mål, roller, feedback och delaktighet.

Syfte

Det övergripande syftet är att ge dig som chef ökade kunskaper om dig själv och hur du framgångsrikt leder andra. Du får inspiration, verktyg som ger och skapar insikter om ditt beteende och hur du påverkar andra. Programmets utformning innebär att vi arbetar med erfarenhetsutbyte där du får ta del av våra och deltagares erfarenheter.

Vi skickar pris och anmälningsvillkor vid intresseanmälan

Kontaktperson

Anders Olausson
Mail: anders.olausson@brcenter.se,
Telefon: 0240-500 580, 070-600 3171