2020/11/23

Håll dig uppdaterad

Folkhälsomyndigheten uppdaterar kontinuerligt riskbedömningen för allmän smittspridning och i dagsläget finns en utbredd smitta i Sverige. För att få daglig information rekommenderas länkarna nedan:

Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Vårdguiden

https://www.1177.se/Dalarna/

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/sjukdomar-smitta-och-mikrobiologiska-risker/smittrisker-i-arbetsmiljon/coronaviruset/

Krisinformation

https://www.krisinformation.se/

Världshälsoorganisationen

https://www.who.int/

Ta hand om varandra!