Covidbevis för att resa

Bevis på negativt covidtest för att resa

Om du inte är vaccinerad mot covid-19 och behöver ett covidbevis kan du testa dig för covid-19 hos oss på BRC. Vid negativt provsvar får du ett covidbevis utfärdat av eHälsomyndigheten som du kan använda vid resor. BRC:s covid-19-test utförs av behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller annan kvalificerad testpersonal. Testresultatet är bara giltigt i några få dagar. Du behöver själv undersöka vilken typ av test du behöver för ditt resmål. I vissa länder accepteras PCR-tester (vi utför enbart antigentester i-nuläget) och på vissa resmål räcker det med antigentester. Du behöver också undersöka hur länge ett negativt test är giltigt på just ditt resmål. Information om vad som gäller i olika länder hittar du enklast via Sweden Abroad – https://www.swedenabroad.se/sv/

Efter 12 augusti kan länder i EU kräva ett covidbevis som utfärdats genom eHälsomyndighetens system som BRC är anslutna till.

Vi finns både i Ludvika och Gävle

Kontaktuppgifter

Ludvika – telefon 0240-500580, mail helpdesk@brcenter.se, adress Eriksgatan 6 i Ludvika

Gävle – Gävle Läkarmottagning, telefon 026-107560, mail info@gavlelakarmottagning.se, adress Staketgatan 32 i Gävle

Så här går det till

 • Ta reda på vilka regler som gäller för det land du planerar att resa till.

Ludvika

 • Boka det test du behöver hos BRC på telefon 0240-500580 eller per mail helpdesk@brcenter.se Besök BRC:s klinik på Eriksgatan 6 i Ludvika. BRC är ansluten till tjänsten Covidbevis via eHälsomyndigheten.

Gävle

 • Boka det test du behöver hos Gävle läkarmottagning på telefon 026-107560 eller per mail info@gavlelakarmottagning.se. Besök BRC:s klinik Gävle läkarmottagning på Staketgatan 32 i Gävle. BRC är ansluten till tjänsten Covidbevis via eHälsomyndigheten.
 • Testet utförs av utbildad personal och behörig personal.
 • Provet analyseras.
 • Om provresultatet är negativt skickas provresultatet till eHälsomyndigheten.
 • E-hälsomyndigheten skapar automatiskt ett covidbevis.
 • Om du har en digital brevlåda skickas ditt covidbevis dit.
 • Om du inte har en digital brevlåda kommer vårdgivaren ge dig ditt covidbevis, antingen på papper eller genom en digital lösning. Fråga din vårdgivare, om du är osäker på hur du kan få ditt covidbevis.

Hur lång tid tar det att få ett covidbevis på negativt covidtest?

 • Antigentest tar cirka 20 minuter.
 • Vi utfärdar inte PCR-intyg i-nuläget.

Hur länge är ett negativt testbevis giltigt?

Det är upp till varje medlemsland att bestämma vilken giltighetstid som gäller för PCR-test och antigentester (snabbtester). Ta reda på vad som gäller för ditt resmål innan du tar ett test. I de flesta fall är testerna bara godkända i några få dagar.

Du behöver själv undersöka om snabbtester godtas av det land du tänker resa till.

https://www.swedenabroad.se/sv/

Här kan du läsa mer om vilka tester som är godkända inom EU

Här hittar du fler frågor och svar om covidbevis

E-hälsomyndigheten har också en fråga-svar-avdelning där du kan få svar på frågor
https://www.ehalsomyndigheten.se/fragor-svar/?category=59

Observera att det endast är vårdgivare som är anslutna till tjänsten Covidbevis som kan göra tester som kan registreras i covidbevis. BRC är anslutna till Covidbevis

Läs mer på eHälsomyndighetens webbplats om hur dina personuppgifter behandlas