Vår historia

Vår historia

Kundernas behov styr vår verksamhet

Företaget har under ett och ett halvt decennium helt och hållet växt fram utifrån de behov och önskemål våra kunder har haft. Vi är idag verksamma inom företagshälsovård, friskvård, ledarskap samt organisations- och verksamhetsutveckling.

Företagshälsovård
Utgångspunkten var att skapa en modern och frisk företagshälsovård utifrån företagens faktiska behov. Hög tillgänglighet och Bästa resurs blev ledorden.

Människor och deras utveckling och prestationer har alltid varit vår drivkraft, och därför blev det naturligt att addera ledorden stärka och utveckla. Enligt devisen ”Bättre att hålla det friska friskt än att först bli sjuk för att sedan bli frisk” kom hälsoutveckling att bli ett självklart inslag i BRCs företagshälsovård.

Utbildning
Friskvården togs emot så bra, att vi kände oss manade att utveckla föreläsningar kring hälsa från ett annat perspektiv, nämligen livsstilskompetens d.v.s. föreläsningar om kost, motion, sömn, stress och balans i livet. Samtidigt tog ett arbete kring fysisk och psykisk arbetsmiljö form. Där och då insåg vi hur mycket ledarskapet verkligen påverkar hur företag mår och presterar. Vi startade då även ledarskapsutbildningar och forum för chefer och VD, där de kunde utvecklas som ledare genom att byta erfarenheter.

Verksamhetsutveckling
Under resans gång insåg vi också hur viktigt det är att företagen har en tydlighet med vad de vill och strategier för hur de ska uppnå det. Vi hjälper därför företag med strategier och processer för att få igång en väl fungerande organisation. Detta har vi dessutom kompletterat med stöd i personalfrågor samt coachning av chefer och VD.

Tillsammans utvecklar vi hållbara företag
Under hela BRCs framväxt har vi alltid utgått från kundens behov och önskemål. Våra kunder söker oss oftast då de har behov av stöd, vilket kan vara allt från att bota eller rehabilitera en individ till att ett företag vill ha en bättre fungerande organisation.