Tjänster

Tjänster

BRC består av ett trettiotal hälso- och arbetsmiljökonsulter och specialister inom organisation, hälsa och HR. Tillsammans erbjuder vi en modern, komplett företagshälsa.

Vi är idag verksamma inom företagshälsovård, friskvård, ledarskap samt organisations- och verksamhetsutveckling. Vi jobbar även med behovsstyrda utbildningsinsatser.

Läs mer om vad vi kan erbjuda inom respektive område.