Företagshälsa

Företagshälsa

Investeringar i företagshälsovård är en vinst för alla parter. Genom att utveckla hälsan hos medarbetarna i en organisation presterar de bättre. Visste du att undersökningar visat att 50 procent av företagens långsiktiga framgångar bygger på organisationens hälsa?*

Vi ger er en modern företagshälsa
Tillsammans med er som kund skapar vi ett väl fungerande miljö- och hälsovårdsarbete. Vi utgår alltid från er organisation; Hur ser arbetsplatsen ut? Vilka är era utmaningar? Vilka problem har ni? Väntar organisations- eller andra förändringar?

Med friska värderingar som utgångspunkt fokuserar vi på att utveckla hälsan i er organisation och hos era medarbetare. Genom ett nära samarbete, ömsesidigt förtroende, dialog och insyn skräddarsyr vi en företagshälsa helt och hållet utifrån era behov.

Tillgänglig hälsopartner
Vi är er utvecklingspartner inom hälsa och friskvård, som långsiktigt följer med och stöttar er i olika processer. Vi arbetar med att främja hälsa och stärka friskfaktorer samt med att förebygga ohälsa och funktionsstörningar. Men vi arbetar också med att bota och rehabilitera då det behövs. Vi garanterar hög tillgänglighet och ni kan lita på att vi tar över ärendet så fort ni kontaktar oss.

En god arbetsmiljö handlar om så mycket mer än bara risker
Vi ser till att ni har en god arbetsmiljö på företaget genom mätning av exempelvis buller eller kemisk exponering och våra ergonomer utbildar och hjälper era medarbetare att arbeta på rätt sätt. Men en god arbetsmiljö handlar inte bara om att begränsa riskerna. Det finns ett samband mellan psykosociala faktorer i arbetsmiljön, anställdas hälsa och produktionsbortfall. Ett bra och hållbart arbetsklimat kräver utveckling och underhållsvård. I ett fungerande team har man roligare på jobbet och presterar därmed också bättre.

Våra specialister samverkar inom arbetsmiljö & hälsa, frisk- och sjukvård samt rehabilitering.
*McKinsey Quartet, Scott Keller, Colin Price, Organizational health: The ultimate competitive advantage, To sustain high performance, organizations must build the capacity to learn and keep changing over time.