Utbildning

Utbildning

Strukturerade hälsoprojekt ger 3-8 gånger pengarna tillbaka på några års sikt beroende på behov och insats i form av ökad effektivitet och sänkta sjukvårdskostnader. *

Skräddarsydd utbildning för er och hos er
Vår grundfilosofi är att långsiktigt stärka och utveckla företag och människor. Därför ordnar vi utbildningar inom ledarskaps, hälso- och miljöutveckling. Vi möter alltid våra kunder i den miljö där de dagligen verkar och vi skräddarsyr all utbildning för varje organisation utifrån dess behov.

Det handlar om att stärka och utveckla det friska
Vi arbetar förebyggande genom att utföra en hälsoscreening bland de anställda. Utifrån den kartläggningen kan vi sedan sätta in de utbildningsinsatser som behövs i organisationen, både i grupp- och på individnivå. Det kan vara utbildningar om alltifrån stresshantering, skiftarbete kopplat till sömn, vikt, livsstilsförändringar och ryggskola till hjärt- och lungräddning, första hjälpen och praktiskt miljöarbete.

Det viktiga är att sätta in insatserna i förebyggande syfte- innan sjukfrånvaro, utbrändhet eller olyckor inträffar. Men också att bygga vidare på det som är bra, t.ex. genom löparskola för redan aktiva, eller inspiration till hälsosam matlagning.

Gott ledarskap är nyckeln till god psykosocial hälsa
Vi erbjuder ledarskapsseminarier där chefer i ledande position kan utbyta erfarenheter med varandra. Vi har också flertalet utbildningar i ledarskap, däribland specialsydda utbildningar för de som ska leda ett förändringsarbete. Dessutom erbjuder vi stöd i personalfrågor för de företag som inte har den kompetensen.

Våra utbildare består bland annat av verksamhets- och organisationsutvecklare, ledarskapsutvecklare, arbetsmiljöingenjörer, psykologer, hälsopedagoger och sjukgymnaster.

* Stefan Lundström, Ekodemus