Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

För att bli en framgångsrik organisation i dagens föränderliga företagsklimat, måste man vänja sig vid organisatoriska förändringar. Många förändringsförsök stöter dock på motstånd, rinner ut i sanden och misslyckas. Enligt forskning misslyckas 70 % av alla organisationsförändringar.*

Vi sätter människan i centrum
Organisationer skapas av människor som interagerar med varandra. Därför arbetar vi med beteendeförändringar som fokuserar på människor istället för fysiska resurser. En avgörande faktor i ett förändringsarbete är att alla medarbetare enas kring en och samma målbild, vision och strategi samt att det finns ett företagsklimat där medarbetarnas fulla potential tas tillvara. Vi vet att förändringar styrs inifrån istället för utifrån. Genom att få medarbetarna med sig skapas viljan inom en organisation att arbeta mot ett önskat förändrat läge. Med människan i centrum blir delaktigheten självklar.

Er verklighet styr vårt arbete
Vi hjälper er identifiera hinder för ett lyckat förändringsarbete. Finns det gamla kulturer inom organisationen som förhindrar förändringsarbete? Saknas kompetens för att utföra det nya? Är cheferna emot förändringen? Utifrån er verklighet ledsagar vi er sedan på vägen mot en lyckad förändring.

Vi rustar era ledare för förändring
Ett lyckat förändringsarbete bygger på att chefer kan informera, kommunicera och förankra så att alla medarbetare känner sig delaktiga och strävar mot samma mål. Men det är inte alltid så lätt att veta hur det ska gå till i praktiken. Framför allt kan svårigheter uppstå när det gäller mjuka mänskliga perspektiv som motivation och mening hos medarbetarna. Vi erbjuder ledarskapsseminarier där chefer i ledande position kan utbyta erfarenheter med varandra. Vi har också specialsydda ledarskapsutbildningar för de som ska leda ett förändringsarbete.

Våra organisationskonsulter och ledarskapsutbildare har mångårig erfarenhet med förändringsarbete och affärsutveckling.

 

*Peter Eriksson, Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och organisationer.